• ECLI:EU:C:2018:64

  Ja izmantojat šo sistēmu, tiks pieņemts, ka jūs piekrītat pakalpojumu saņemšanas noteikumiem un atrunai, kā arī noteikumiem un ierobežojumiem attiecībā uz piekļuvi ECLI (dokumenta, kuram ir šis ECLI) izdevējiestādes nodrošinātajiem datiem.
  BGCSDADEETELENESFRITHRLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Izdevusī valsts vai iestāde:Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
  • Izdevusī tiesa:Europos Sąjungos Teisingumo Teismas - Teisingumo Teismas (C)
  • Lēmuma / sprieduma veids:Išvada
  • Lēmuma / sprieduma datums:06/02/2018
  • Publicēšanas datums:06/02/2018
  • Lēmuma / sprieduma teksts:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199102&doclang=LT
  • Tiesību nozare:Metadati ir pieejami tikai šādā(-ās) valodā(-ās): FREs teisė
  • Publicētājs:Metadati ir pieejami tikai šādā(-ās) valodā(-ās): EN FR
  • Valoda(-s), kurā(-s) dokuments uzskatāms par autentiskuNL
  • Izveidotājs:Metadati ir pieejami tikai šādā(-ās) valodā(-ās): EN FR
  • Ģeogrāfiskā piekritība:Metadati ir pieejami tikai šādā(-ās) valodā(-ās): EN FR
  • Piekļuves veids:Vieša (viešai skelbiami sprendimai/teismo sprendimai)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc