• ECLI:EU:C:2011:543

  Ако използвате тази система, се счита, че приемате условията за ползване и клаузата за отказ от отговорност, както и правилата, ограниченията и условията за достъп до данни от доставчици на ECLI .
  BGCSDADEETELENESFRITLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Издаваща държава или институция:Eiropas Savienības Tiesa
  • Издаващ съд:Eiropas Savienības Tiesa - Tiesa (C)
  • Вид на съдебното решение/акт:Spriedums
  • Дата на съдебното решение/акт:06/09/2011
  • Дата на публикуване:06/09/2011
  • Текст на съдебното решение/акт:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=109142&doclang=LV
  • Област на правото:Метаданните са на разположение само на следните езици: FREs tiesības
  • Издател:Метаданните са на разположение само на следните езици: EN FR
  • Автентични езици:IT
  • Създал:Метаданните са на разположение само на следните езици: EN FR
  • Обхват:Метаданните са на разположение само на следните езици: EN FR
  • Вид достъп:Publisks (lēmumi un spriedumi, kurus publicē tā, ka tie ir pieejami visai sabiedrībai)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc