• ECLI:EU:C:2018:276

  Jeigu naudositės šia sistema, bus tariama, kad sutinkate su paslaugų teikimo sąlygomis, pranešimo apie atsakomybės apribojimą nuostatomis ir prieigos prie ECLI teikėjų duomenų taisyklėmis, apribojimais ir sąlygomis.
  BGCSDADEETELENESFRITHRLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Identifikatorių suteikusi šalis arba įstaiga:Eiropas Savienības Tiesa
  • Sprendimą priėmęs teismas:Eiropas Savienības Tiesa - Tiesa (C)
  • Sprendimo/teismo sprendimo rūšis:Spriedums
  • Sprendimo/teismo sprendimo data:24/04/2018
  • Paskelbimo data:24/04/2018
  • Sprendimo/teismo sprendimo tekstas:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201403&doclang=LV
  • Teisės sritis:Šie metaduomenys yra tik šiomis kalbomis: FREs tiesības
  • Paskelbęs subjektas:Šie metaduomenys yra tik šiomis kalbomis: EN FR
  • Autentiškos redakcijos kalba (-os):EN
  • Sukūręs subjektas:Šie metaduomenys yra tik šiomis kalbomis: EN FR
  • Geografinė aprėptis:Šie metaduomenys yra tik šiomis kalbomis: EN FR
  • Prieigos rūšis:Publisks (lēmumi un spriedumi, kurus publicē tā, ka tie ir pieejami visai sabiedrībai)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc