• ECLI:EU:C:2018:276

  Ako se koristite ovim sustavom, prihvaćate uvjete pružanja usluge, izjavu o ograničenju odgovornosti te pravila, ograničenja i uvjete koji se odnose na pristup podacima pružatelja ECLI.
  BGCSDADEETELENESFRITHRLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Država ili institucija izdavateljica:Eiropas Savienības Tiesa
  • Sud koji je donio odluku:Eiropas Savienības Tiesa - Tiesa (C)
  • Vrsta odluke/presude:Spriedums
  • Datum odluke/presude:24/04/2018
  • Datum objave:24/04/2018
  • Tekst odluke/presude:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201403&doclang=LV
  • Područje prava:Ti metapodaci dostupni su samo na sljedećim jezicima: FREs tiesības
  • Izdavač:Ti metapodaci dostupni su samo na sljedećim jezicima: EN FR
  • Glavni jezik/jezici:EN
  • Autor:Ti metapodaci dostupni su samo na sljedećim jezicima: EN FR
  • Pokrivenost:Ti metapodaci dostupni su samo na sljedećim jezicima: EN FR
  • Vrsta pristupa:Publisks (lēmumi un spriedumi, kurus publicē tā, ka tie ir pieejami visai sabiedrībai)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc