• ECLI:EU:C:2018:276

  Z uporabo tega sistema sprejemate pogoje uporabe in izjavo o omejitvi odgovornosti ter pravila, omejitve in pogoje glede dostopa do podatkov ponudnikov dokumentov ECLI.
  BGCSDADEETELENESFRITHRLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Država ali institucija izdajateljica:Eiropas Savienības Tiesa
  • Sodišče, ki je odločbo izdalo:Eiropas Savienības Tiesa - Tiesa (C)
  • Vrsta odločbe/sodbe:Spriedums
  • Datum odločbe/sodbe:24/04/2018
  • Datum objave:24/04/2018
  • Besedilo odločbe/sodbe:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201403&doclang=LV
  • Področje prava:Ti metapodatki so na voljo samo v naslednjih jezikih: FREs tiesības
  • Objavil:Ti metapodatki so na voljo samo v naslednjih jezikih: EN FR
  • Verodostojni jezik(i):EN
  • Avtor ECLI:Ti metapodatki so na voljo samo v naslednjih jezikih: EN FR
  • Ozemeljska pristojnost:Ti metapodatki so na voljo samo v naslednjih jezikih: EN FR
  • Vrsta dostopa:Publisks (lēmumi un spriedumi, kurus publicē tā, ka tie ir pieejami visai sabiedrībai)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc