• ECLI:EU:C:2019:533

  Hvis du bruger dette system, er du indforstået med vilkårene og ansvarsfraskrivelsen samt reglerne, begrænsningerne og betingelserne for adgang til data fra ECLI-leverandører.
  BGCSDADEETELENESFRITHRLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Udstedende land eller institution:Eiropas Savienības Tiesa
  • Udstedende domstol:Eiropas Savienības Tiesa - Tiesa (C)
  • Afgørelsens/dommens art:Spriedums
  • Dato for afgørelsen/dommen:26/06/2019
  • Offentliggørelsesdato:26/06/2019
  • Afgørelsens/dommens ordlyd:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215512&doclang=LV
  • Retsområde:Disse metadata findes kun på følgende sprog: FREs tiesības
  • Udgiver:Disse metadata findes kun på følgende sprog: EN FR
  • Autentisk(e) sprog:NL
  • Oprettet af:Disse metadata findes kun på følgende sprog: EN FR
  • Dækning:Disse metadata findes kun på følgende sprog: EN FR
  • Adgangstype:Publisks (lēmumi un spriedumi, kurus publicē tā, ka tie ir pieejami visai sabiedrībai)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc