• ECLI:EU:C:2021:57

  Používáte-li tento systém, předpokládá se, že souhlasíte se všeobecnými podmínkami využívání této služby, s prohlášením o vyloučení odpovědnosti, jakož i s pravidly týkajícími se podmínek a omezení přístupu k údajům od poskytovatelů ECLI.
  BGCSDADEETELENESFRITHRLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Vydávající země nebo instituce:Eiropas Savienības Tiesa
  • Vydávající soud:Eiropas Savienības Tiesa - Tiesa (C)
  • Druh rozhodnutí/rozsudku:Secinājums
  • Datum rozhodnutí/rozsudku:21/01/2021
  • Datum zveřejnění:11/01/2022
  • Znění rozhodnutí/rozsudku:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236731&doclang=LV
  • Oblast práva:Tato metadata jsou dispozici pouze v těchto jazycích: FREs tiesības
  • Vydavatel:Tato metadata jsou dispozici pouze v těchto jazycích: EN FR
  • Závazná jazyková znění:ES
  • Vytvořil:Tato metadata jsou dispozici pouze v těchto jazycích: EN FR
  • Geografická působnost:Tato metadata jsou dispozici pouze v těchto jazycích: EN FR
  • Typy přístupu:Publisks (lēmumi un spriedumi, kurus publicē tā, ka tie ir pieejami visai sabiedrībai)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc