• ECLI:EU:C:2021:57

  Ja izmantojat šo sistēmu, tiks pieņemts, ka jūs piekrītat pakalpojumu saņemšanas noteikumiem un atrunai, kā arī noteikumiem un ierobežojumiem attiecībā uz piekļuvi ECLI (dokumenta, kuram ir šis ECLI) izdevējiestādes nodrošinātajiem datiem.
  BGCSDADEETELENESFRITHRLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Izdevusī valsts vai iestāde:Eiropas Savienības Tiesa
  • Izdevusī tiesa:Eiropas Savienības Tiesa - Tiesa (C)
  • Lēmuma / sprieduma veids:Secinājums
  • Lēmuma / sprieduma datums:21/01/2021
  • Publicēšanas datums:11/01/2022
  • Lēmuma / sprieduma teksts:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236731&doclang=LV
  • Tiesību nozare:Metadati ir pieejami tikai šādā(-ās) valodā(-ās): FREs tiesības
  • Publicētājs:Metadati ir pieejami tikai šādā(-ās) valodā(-ās): EN FR
  • Valoda(-s), kurā(-s) dokuments uzskatāms par autentiskuES
  • Izveidotājs:Metadati ir pieejami tikai šādā(-ās) valodā(-ās): EN FR
  • Ģeogrāfiskā piekritība:Metadati ir pieejami tikai šādā(-ās) valodā(-ās): EN FR
  • Piekļuves veids:Publisks (lēmumi un spriedumi, kurus publicē tā, ka tie ir pieejami visai sabiedrībai)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc