• ECLI:EU:C:2013:820

  Používáte-li tento systém, předpokládá se, že souhlasíte se všeobecnými podmínkami využívání této služby, s prohlášením o vyloučení odpovědnosti, jakož i s pravidly týkajícími se podmínek a omezení přístupu k údajům od poskytovatelů ECLI.
  BGCSDADEETELENESFRITHRLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Vydávající země nebo instituce:Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
  • Vydávající soud:Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea - Il-Qorti tal-Ġustizzja (C)
  • Druh rozhodnutí/rozsudku:Sentenza
  • Datum rozhodnutí/rozsudku:12/12/2013
  • Datum zveřejnění:12/12/2013
  • Znění rozhodnutí/rozsudku:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145521&doclang=MT
  • Oblast práva:Tato metadata jsou dispozici pouze v těchto jazycích: FRLiġi tal-ue
  • Vydavatel:Tato metadata jsou dispozici pouze v těchto jazycích: EN FR
  • Závazná jazyková znění:ET
  • Vytvořil:Tato metadata jsou dispozici pouze v těchto jazycích: EN FR
  • Geografická působnost:Tato metadata jsou dispozici pouze v těchto jazycích: EN FR
  • Typy přístupu:Pubbliċi (deċiżjonijiet/sentenzi ppubblikati fid-dominju pubbliku)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc