• ECLI:EU:C:2019:533

  Dacă utilizați acest sistem, se consideră că ați acceptat condițiile de utilizare a serviciului și denegarea de responsabilitate, precum și regulile, limitările și condițiile privind accesul la datele provenind de la furnizorii ECLI.
  BGCSDADEETELENESFRITHRLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Țara sau instituția emitentă:Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
  • Instanța emitentă:Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea - Il-Qorti tal-Ġustizzja (C)
  • Tipul deciziei/hotărârii:Sentenza
  • Data la care a fost luată decizia/hotărârea:26/06/2019
  • Data publicării:26/06/2019
  • Textul deciziei/hotărârii:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215512&doclang=MT
  • Domeniul de drept:Aceste metadate sunt disponibile numai în limbile: FRLiġi tal-ue
  • Editor:Aceste metadate sunt disponibile numai în limbile: EN FR
  • Limbi autentice:NL
  • Autor:Aceste metadate sunt disponibile numai în limbile: EN FR
  • Acoperire:Aceste metadate sunt disponibile numai în limbile: EN FR
  • Tip de acces:Pubbliċi (deċiżjonijiet/sentenzi ppubblikati fid-dominju pubbliku)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc