• ECLI:EU:C:2022:309

  Z uporabo tega sistema sprejemate pogoje uporabe in izjavo o omejitvi odgovornosti ter pravila, omejitve in pogoje glede dostopa do podatkov ponudnikov dokumentov ECLI.
  BGCSDADEETELENESFRITHRLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Država ali institucija izdajateljica:Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
  • Sodišče, ki je odločbo izdalo:Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea - Il-Qorti tal-Ġustizzja (C)
  • Vrsta odločbe/sodbe:Sentenza
  • Datum odločbe/sodbe:28/04/2022
  • Datum objave:11/08/2022
  • Besedilo odločbe/sodbe:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258493&doclang=MT
  • Področje prava:Ti metapodatki so na voljo samo v naslednjih jezikih: FRLiġi tal-ue
  • Objavil:Ti metapodatki so na voljo samo v naslednjih jezikih: EN FR
  • Verodostojni jezik(i):DE
  • Avtor ECLI:Ti metapodatki so na voljo samo v naslednjih jezikih: EN FR
  • Ozemeljska pristojnost:Ti metapodatki so na voljo samo v naslednjih jezikih: EN FR
  • Vrsta dostopa:Pubbliċi (deċiżjonijiet/sentenzi ppubblikati fid-dominju pubbliku)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc