• ECLI:EU:C:2007:678

  Ja izmantojat šo sistēmu, tiks pieņemts, ka jūs piekrītat pakalpojumu saņemšanas noteikumiem un atrunai, kā arī noteikumiem un ierobežojumiem attiecībā uz piekļuvi ECLI (dokumenta, kuram ir šis ECLI) izdevējiestādes nodrošinātajiem datiem.
  CSDADEELENESFRITMTNLPTFISV
  • Izdevusī valsts vai iestāde:Hof van Justitie van de Europese Unie
  • Izdevusī tiesa:Hof van Justitie van de Europese Unie - Hof van Justitie (C)
  • Lēmuma / sprieduma veids:Vonnis/arrest
  • Lēmuma / sprieduma datums:15/11/2007
  • Publicēšanas datums:15/11/2007
  • Lēmuma / sprieduma teksts:
   http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=69867&doclang=NL
  • Tiesību nozare:Metadati ir pieejami tikai šādā(-ās) valodā(-ās): FRUnierecht
  • Publicētājs:Metadati ir pieejami tikai šādā(-ās) valodā(-ās): EN FR
  • Valoda(-s), kurā(-s) dokuments uzskatāms par autentiskuDE
  • Izveidotājs:Metadati ir pieejami tikai šādā(-ās) valodā(-ās): EN FR
  • Ģeogrāfiskā piekritība:Metadati ir pieejami tikai šādā(-ās) valodā(-ās): EN FR
  • Piekļuves veids:Openbare (gerechtelijke uitspraken die tot het publieke domein behoren)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc