• ECLI:EU:C:2009:41

  Ako se koristite ovim sustavom, prihvaćate uvjete pružanja usluge, izjavu o ograničenju odgovornosti te pravila, ograničenja i uvjete koji se odnose na pristup podacima pružatelja ECLI.
  BGCSDADEETELENESFRITLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Država ili institucija izdavateljica:Hof van Justitie van de Europese Unie
  • Sud koji je donio odluku:Hof van Justitie van de Europese Unie - Hof van Justitie (C)
  • Vrsta odluke/presude:Vonnis/arrest
  • Datum odluke/presude:29/01/2009
  • Datum objave:29/01/2009
  • Tekst odluke/presude:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=73617&doclang=NL
  • Područje prava:Ti metapodaci dostupni su samo na sljedećim jezicima: FRUnierecht
  • Izdavač:Ti metapodaci dostupni su samo na sljedećim jezicima: EN FR
  • Glavni jezik/jezici:SV
  • Autor:Ti metapodaci dostupni su samo na sljedećim jezicima: EN FR
  • Pokrivenost:Ti metapodaci dostupni su samo na sljedećim jezicima: EN FR
  • Vrsta pristupa:Openbare (gerechtelijke uitspraken die tot het publieke domein behoren)
/eclisearch 1.7.4 build-43d88f3a87823a3bd341825aa522391b0c116fc2