• ECLI:EU:C:2011:374

  Om du använder systemet utgår vi från att du godkänner villkoren och ansvarsfriskrivningen samt reglerna, begränsningarna och villkoren för tillgång till data från ECLI:s uppgiftslämnare.
  BGCSDADEETELENESFRITLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Utfärdande land eller institution:Hof van Justitie van de Europese Unie
  • Utfärdande domstol:Hof van Justitie van de Europese Unie - Hof van Justitie (C)
  • Typ av beslut/dom:Vonnis/arrest
  • Datum för beslutet/domen:09/06/2011
  • Dag för offentliggörande:09/06/2011
  • Beslutets/domens lydelse:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=85130&doclang=NL
  • Rättsområde:Metadatan finns bara på följande språk: FRUnierecht
  • Utgivare:Metadatan finns bara på följande språk: EN FR
  • Originalspråk:EL
  • Skapad av:Metadatan finns bara på följande språk: EN FR
  • Omfattning:Metadatan finns bara på följande språk: EN FR
  • Typ av tillgång:Openbare (gerechtelijke uitspraken die tot het publieke domein behoren)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc