• ECLI:EU:C:2013:820

  Používáte-li tento systém, předpokládá se, že souhlasíte se všeobecnými podmínkami využívání této služby, s prohlášením o vyloučení odpovědnosti, jakož i s pravidly týkajícími se podmínek a omezení přístupu k údajům od poskytovatelů ECLI.
  BGCSDADEETELENESFRITLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISVHR
  • Vydávající země nebo instituce:Hof van Justitie van de Europese Unie
  • Vydávající soud:Hof van Justitie van de Europese Unie - Hof van Justitie (C)
  • Druh rozhodnutí/rozsudku:Vonnis/arrest
  • Datum rozhodnutí/rozsudku:12/12/2013
  • Datum zveřejnění:12/12/2013
  • Znění rozhodnutí/rozsudku:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145521&doclang=NL
  • Oblast práva:Tato metadata jsou dispozici pouze v těchto jazycích: FRUnierecht
  • Vydavatel:Tato metadata jsou dispozici pouze v těchto jazycích: EN FR
  • Závazná jazyková znění:ET
  • Vytvořil:Tato metadata jsou dispozici pouze v těchto jazycích: EN FR
  • Geografická působnost:Tato metadata jsou dispozici pouze v těchto jazycích: EN FR
  • Typy přístupu:Openbare (gerechtelijke uitspraken die tot het publieke domein behoren)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc