• ECLI:EU:C:2019:533

  Z uporabo tega sistema sprejemate pogoje uporabe in izjavo o omejitvi odgovornosti ter pravila, omejitve in pogoje glede dostopa do podatkov ponudnikov dokumentov ECLI.
  BGCSDADEETELENESFRITHRLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Država ali institucija izdajateljica:Hof van Justitie van de Europese Unie
  • Sodišče, ki je odločbo izdalo:Hof van Justitie van de Europese Unie - Hof van Justitie (C)
  • Vrsta odločbe/sodbe:Vonnis/arrest
  • Datum odločbe/sodbe:26/06/2019
  • Datum objave:26/06/2019
  • Besedilo odločbe/sodbe:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215512&doclang=NL
  • Področje prava:Ti metapodatki so na voljo samo v naslednjih jezikih: FRUnierecht
  • Objavil:Ti metapodatki so na voljo samo v naslednjih jezikih: EN FR
  • Verodostojni jezik(i):NL
  • Avtor ECLI:Ti metapodatki so na voljo samo v naslednjih jezikih: EN FR
  • Ozemeljska pristojnost:Ti metapodatki so na voljo samo v naslednjih jezikih: EN FR
  • Vrsta dostopa:Openbare (gerechtelijke uitspraken die tot het publieke domein behoren)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc