• ECLI:EU:C:2019:533

  Dacă utilizați acest sistem, se consideră că ați acceptat condițiile de utilizare a serviciului și denegarea de responsabilitate, precum și regulile, limitările și condițiile privind accesul la datele provenind de la furnizorii ECLI.
  BGCSDADEETELENESFRHRITLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Țara sau instituția emitentă:Hof van Justitie van de Europese Unie
  • Instanța emitentă:Hof van Justitie van de Europese Unie - Hof van Justitie (C)
  • Tipul deciziei/hotărârii:Vonnis/arrest
  • Data la care a fost luată decizia/hotărârea:26/06/2019
  • Data publicării:26/06/2019
  • Textul deciziei/hotărârii:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215512&doclang=NL
  • Domeniul de drept:Aceste metadate sunt disponibile numai în limbile: FRUnierecht
  • Editor:Aceste metadate sunt disponibile numai în limbile: EN FR
  • Limbi autentice:NL
  • Autor:Aceste metadate sunt disponibile numai în limbile: EN FR
  • Acoperire:Aceste metadate sunt disponibile numai în limbile: EN FR
  • Tip de acces:Openbare (gerechtelijke uitspraken die tot het publieke domein behoren)
/eclisearch 1.7.2 build-70ee8066fcdabd1714583c1fe9d3de413fb1a881