• ECLI:EU:C:2013:820

  Om du använder systemet utgår vi från att du godkänner villkoren och ansvarsfriskrivningen samt reglerna, begränsningarna och villkoren för tillgång till data från ECLI:s uppgiftslämnare.
  BGCSDADEETELENESFRITHRLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Utfärdande land eller institution:Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Utfärdande domstol:Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - Trybunał Sprawiedliwości (C)
  • Typ av beslut/dom:Wyrok
  • Datum för beslutet/domen:12/12/2013
  • Dag för offentliggörande:12/12/2013
  • Beslutets/domens lydelse:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145521&doclang=PL
  • Rättsområde:Metadatan finns bara på följande språk: FRPrawo unijne
  • Utgivare:Metadatan finns bara på följande språk: EN FR
  • Originalspråk:ET
  • Skapad av:Metadatan finns bara på följande språk: EN FR
  • Omfattning:Metadatan finns bara på följande språk: EN FR
  • Typ av tillgång:Publiczne (decyzje/wyroki opublikowane w domenie publicznej)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc