• ECLI:EU:C:2019:533

  Ja izmantojat šo sistēmu, tiks pieņemts, ka jūs piekrītat pakalpojumu saņemšanas noteikumiem un atrunai, kā arī noteikumiem un ierobežojumiem attiecībā uz piekļuvi ECLI (dokumenta, kuram ir šis ECLI) izdevējiestādes nodrošinātajiem datiem.
  BGCSDADEETELENESFRITHRLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Izdevusī valsts vai iestāde:Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Izdevusī tiesa:Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - Trybunał Sprawiedliwości (C)
  • Lēmuma / sprieduma veids:Wyrok
  • Lēmuma / sprieduma datums:26/06/2019
  • Publicēšanas datums:26/06/2019
  • Lēmuma / sprieduma teksts:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215512&doclang=PL
  • Tiesību nozare:Metadati ir pieejami tikai šādā(-ās) valodā(-ās): FRPrawo unijne
  • Publicētājs:Metadati ir pieejami tikai šādā(-ās) valodā(-ās): EN FR
  • Valoda(-s), kurā(-s) dokuments uzskatāms par autentiskuNL
  • Izveidotājs:Metadati ir pieejami tikai šādā(-ās) valodā(-ās): EN FR
  • Ģeogrāfiskā piekritība:Metadati ir pieejami tikai šādā(-ās) valodā(-ās): EN FR
  • Piekļuves veids:Publiczne (decyzje/wyroki opublikowane w domenie publicznej)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc