• ECLI:EU:C:2021:57

  Ako se koristite ovim sustavom, prihvaćate uvjete pružanja usluge, izjavu o ograničenju odgovornosti te pravila, ograničenja i uvjete koji se odnose na pristup podacima pružatelja ECLI.
  BGCSDADEETELENESFRITHRLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Država ili institucija izdavateljica:Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Sud koji je donio odluku:Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - Trybunał Sprawiedliwości (C)
  • Vrsta odluke/presude:Wniosek
  • Datum odluke/presude:21/01/2021
  • Datum objave:11/01/2022
  • Tekst odluke/presude:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236731&doclang=PL
  • Područje prava:Ti metapodaci dostupni su samo na sljedećim jezicima: FRPrawo unijne
  • Izdavač:Ti metapodaci dostupni su samo na sljedećim jezicima: EN FR
  • Glavni jezik/jezici:ES
  • Autor:Ti metapodaci dostupni su samo na sljedećim jezicima: EN FR
  • Pokrivenost:Ti metapodaci dostupni su samo na sljedećim jezicima: EN FR
  • Vrsta pristupa:Publiczne (decyzje/wyroki opublikowane w domenie publicznej)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc