• ECLI:EU:C:2011:777

  Kui kasutate seda süsteemi, siis eeldatakse, et olete nõustunud kasutustingimuste ja vastutamatuse sättega, samuti eeskirjade, piirangute ja tingimustega, mida kohaldatakse ECLI teenusepakkujate esitatud teabele juurdepääsu suhtes.
  BGCSDADEETELENESFRITLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Avaldav riik või asutus:Tribunal de Justiça da União Europeia
  • Avaldav kohus:Tribunal de Justiça da União Europeia - Tribunal de Justiça (C)
  • Otsuse/kohtuotsuse liik:Acórdão
  • Otsuse/kohtuotsuse kuupäev:24/11/2011
  • Avaldamise kuupäev:24/11/2011
  • Otsuse/kohtuotsuse tekst:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=115205&doclang=PT
  • Õigusvaldkond:Metaandmed on kättesaadavad vaid järgmis(t)es keel(t)es: FRDireito da ue
  • Avaldaja:Metaandmed on kättesaadavad vaid järgmis(t)es keel(t)es: EN FR
  • Autentne keel / Autentsed keeled:ES
  • Kohtu nimi:Metaandmed on kättesaadavad vaid järgmis(t)es keel(t)es: EN FR
  • Kohtualluvus:Metaandmed on kättesaadavad vaid järgmis(t)es keel(t)es: EN FR
  • Juurdepääsu liik:Públicas (decisões/sentenças acessíveis a todos)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc