• ECLI:EU:C:2013:203

  Ako se koristite ovim sustavom, prihvaćate uvjete pružanja usluge, izjavu o ograničenju odgovornosti te pravila, ograničenja i uvjete koji se odnose na pristup podacima pružatelja ECLI.
  BGCSDADEETELENESFRITLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Država ili institucija izdavateljica:Tribunal de Justiça da União Europeia
  • Sud koji je donio odluku:Tribunal de Justiça da União Europeia - Tribunal de Justiça (C)
  • Vrsta odluke/presude:Acórdão
  • Datum odluke/presude:21/03/2013
  • Datum objave:21/03/2013
  • Tekst odluke/presude:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=135401&doclang=PT
  • Područje prava:Ti metapodaci dostupni su samo na sljedećim jezicima: FRDireito da ue
  • Izdavač:Ti metapodaci dostupni su samo na sljedećim jezicima: EN FR
  • Glavni jezik/jezici:DE
  • Autor:Ti metapodaci dostupni su samo na sljedećim jezicima: EN FR
  • Pokrivenost:Ti metapodaci dostupni su samo na sljedećim jezicima: EN FR
  • Vrsta pristupa:Públicas (decisões/sentenças acessíveis a todos)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc