• ECLI:EU:C:2013:820

  Jeigu naudositės šia sistema, bus tariama, kad sutinkate su paslaugų teikimo sąlygomis, pranešimo apie atsakomybės apribojimą nuostatomis ir prieigos prie ECLI teikėjų duomenų taisyklėmis, apribojimais ir sąlygomis.
  BGCSDADEETELENESFRITHRLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Identifikatorių suteikusi šalis arba įstaiga:Tribunal de Justiça da União Europeia
  • Sprendimą priėmęs teismas:Tribunal de Justiça da União Europeia - Tribunal de Justiça (C)
  • Sprendimo/teismo sprendimo rūšis:Acórdão
  • Sprendimo/teismo sprendimo data:12/12/2013
  • Paskelbimo data:12/12/2013
  • Sprendimo/teismo sprendimo tekstas:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145521&doclang=PT
  • Teisės sritis:Šie metaduomenys yra tik šiomis kalbomis: FRDireito da ue
  • Paskelbęs subjektas:Šie metaduomenys yra tik šiomis kalbomis: EN FR
  • Autentiškos redakcijos kalba (-os):ET
  • Sukūręs subjektas:Šie metaduomenys yra tik šiomis kalbomis: EN FR
  • Geografinė aprėptis:Šie metaduomenys yra tik šiomis kalbomis: EN FR
  • Prieigos rūšis:Públicas (decisões/sentenças acessíveis a todos)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc