• ECLI:EU:C:2013:820

  Z uporabo tega sistema sprejemate pogoje uporabe in izjavo o omejitvi odgovornosti ter pravila, omejitve in pogoje glede dostopa do podatkov ponudnikov dokumentov ECLI.
  BGCSDADEETELENESFRITHRLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Država ali institucija izdajateljica:Tribunal de Justiça da União Europeia
  • Sodišče, ki je odločbo izdalo:Tribunal de Justiça da União Europeia - Tribunal de Justiça (C)
  • Vrsta odločbe/sodbe:Acórdão
  • Datum odločbe/sodbe:12/12/2013
  • Datum objave:12/12/2013
  • Besedilo odločbe/sodbe:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145521&doclang=PT
  • Področje prava:Ti metapodatki so na voljo samo v naslednjih jezikih: FRDireito da ue
  • Objavil:Ti metapodatki so na voljo samo v naslednjih jezikih: EN FR
  • Verodostojni jezik(i):ET
  • Avtor ECLI:Ti metapodatki so na voljo samo v naslednjih jezikih: EN FR
  • Ozemeljska pristojnost:Ti metapodatki so na voljo samo v naslednjih jezikih: EN FR
  • Vrsta dostopa:Públicas (decisões/sentenças acessíveis a todos)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc