• ECLI:EU:C:2011:543

  Používáte-li tento systém, předpokládá se, že souhlasíte se všeobecnými podmínkami využívání této služby, s prohlášením o vyloučení odpovědnosti, jakož i s pravidly týkajícími se podmínek a omezení přístupu k údajům od poskytovatelů ECLI.
  BGCSDADEETELENESFRITLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Vydávající země nebo instituce:Curtea de Justiție a Uniunii Europene
  • Vydávající soud:Curtea de Justiție a Uniunii Europene - Curtea de Justiţie (C)
  • Druh rozhodnutí/rozsudku:Hotărâre pe fond
  • Datum rozhodnutí/rozsudku:06/09/2011
  • Datum zveřejnění:06/09/2011
  • Znění rozhodnutí/rozsudku:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=109142&doclang=RO
  • Oblast práva:Tato metadata jsou dispozici pouze v těchto jazycích: FRDreptul ue
  • Vydavatel:Tato metadata jsou dispozici pouze v těchto jazycích: EN FR
  • Závazná jazyková znění:IT
  • Vytvořil:Tato metadata jsou dispozici pouze v těchto jazycích: EN FR
  • Geografická působnost:Tato metadata jsou dispozici pouze v těchto jazycích: EN FR
  • Typy přístupu:Public (decizii/hotărâri publicate în domeniul public)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc