• ECLI:EU:C:2012:71

  Ja izmantojat šo sistēmu, tiks pieņemts, ka jūs piekrītat pakalpojumu saņemšanas noteikumiem un atrunai, kā arī noteikumiem un ierobežojumiem attiecībā uz piekļuvi ECLI (dokumenta, kuram ir šis ECLI) izdevējiestādes nodrošinātajiem datiem.
  BGCSDADEETELENESFRITLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Izdevusī valsts vai iestāde:Curtea de Justiție a Uniunii Europene
  • Izdevusī tiesa:Curtea de Justiție a Uniunii Europene - Curtea de Justiţie (C)
  • Lēmuma / sprieduma veids:Hotărâre pe fond
  • Lēmuma / sprieduma datums:14/02/2012
  • Publicēšanas datums:14/02/2012
  • Lēmuma / sprieduma teksts:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119426&doclang=RO
  • Tiesību nozare:Metadati ir pieejami tikai šādā(-ās) valodā(-ās): FRDreptul ue
  • Publicētājs:Metadati ir pieejami tikai šādā(-ās) valodā(-ās): EN FR
  • Valoda(-s), kurā(-s) dokuments uzskatāms par autentiskuDE
  • Izveidotājs:Metadati ir pieejami tikai šādā(-ās) valodā(-ās): EN FR
  • Ģeogrāfiskā piekritība:Metadati ir pieejami tikai šādā(-ās) valodā(-ās): EN FR
  • Piekļuves veids:Public (decizii/hotărâri publicate în domeniul public)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc