• ECLI:EU:C:2012:71

  Kui kasutate seda süsteemi, siis eeldatakse, et olete nõustunud kasutustingimuste ja vastutamatuse sättega, samuti eeskirjade, piirangute ja tingimustega, mida kohaldatakse ECLI teenusepakkujate esitatud teabele juurdepääsu suhtes.
  BGCSDADEETELENESFRITLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Avaldav riik või asutus:Curtea de Justiție a Uniunii Europene
  • Avaldav kohus:Curtea de Justiție a Uniunii Europene - Curtea de Justiţie (C)
  • Otsuse/kohtuotsuse liik:Hotărâre pe fond
  • Otsuse/kohtuotsuse kuupäev:14/02/2012
  • Avaldamise kuupäev:14/02/2012
  • Otsuse/kohtuotsuse tekst:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119426&doclang=RO
  • Õigusvaldkond:Metaandmed on kättesaadavad vaid järgmis(t)es keel(t)es: FRDreptul ue
  • Avaldaja:Metaandmed on kättesaadavad vaid järgmis(t)es keel(t)es: EN FR
  • Autentne keel / Autentsed keeled:DE
  • Kohtu nimi:Metaandmed on kättesaadavad vaid järgmis(t)es keel(t)es: EN FR
  • Kohtualluvus:Metaandmed on kättesaadavad vaid järgmis(t)es keel(t)es: EN FR
  • Juurdepääsu liik:Public (decizii/hotărâri publicate în domeniul public)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc