• ECLI:EU:C:2019:218

  Om du använder systemet utgår vi från att du godkänner villkoren och ansvarsfriskrivningen samt reglerna, begränsningarna och villkoren för tillgång till data från ECLI:s uppgiftslämnare.
  BGCSDADEETELENESFRITLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISVHR
  • Utfärdande land eller institution:Curtea de Justiție a Uniunii Europene
  • Utfärdande domstol:Curtea de Justiție a Uniunii Europene - Curtea de Justiţie (C)
  • Typ av beslut/dom:Hotărâre pe fond
  • Datum för beslutet/domen:19/03/2019
  • Dag för offentliggörande:19/03/2019
  • Beslutets/domens lydelse:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211803&doclang=RO
  • Rättsområde:Metadatan finns bara på följande språk: FRDreptul ue
  • Utgivare:Metadatan finns bara på följande språk: EN FR
  • Originalspråk:DE
  • Skapad av:Metadatan finns bara på följande språk: EN FR
  • Omfattning:Metadatan finns bara på följande språk: EN FR
  • Typ av tillgång:Public (decizii/hotărâri publicate în domeniul public)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc