• ECLI:EU:C:2019:533

  Z uporabo tega sistema sprejemate pogoje uporabe in izjavo o omejitvi odgovornosti ter pravila, omejitve in pogoje glede dostopa do podatkov ponudnikov dokumentov ECLI.
  BGCSDADEETELENESFRHRITLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Država ali institucija izdajateljica:Curtea de Justiție a Uniunii Europene
  • Sodišče, ki je odločbo izdalo:Curtea de Justiție a Uniunii Europene - Curtea de Justiţie (C)
  • Vrsta odločbe/sodbe:Hotărâre pe fond
  • Datum odločbe/sodbe:26/06/2019
  • Datum objave:26/06/2019
  • Besedilo odločbe/sodbe:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215512&doclang=RO
  • Področje prava:Ti metapodatki so na voljo samo v naslednjih jezikih: FRDreptul ue
  • Objavil:Ti metapodatki so na voljo samo v naslednjih jezikih: EN FR
  • Verodostojni jezik(i):NL
  • Avtor ECLI:Ti metapodatki so na voljo samo v naslednjih jezikih: EN FR
  • Ozemeljska pristojnost:Ti metapodatki so na voljo samo v naslednjih jezikih: EN FR
  • Vrsta dostopa:Public (decizii/hotărâri publicate în domeniul public)
/eclisearch 1.7.2 build-70ee8066fcdabd1714583c1fe9d3de413fb1a881