• ECLI:EU:C:2019:533

  Používáte-li tento systém, předpokládá se, že souhlasíte se všeobecnými podmínkami využívání této služby, s prohlášením o vyloučení odpovědnosti, jakož i s pravidly týkajícími se podmínek a omezení přístupu k údajům od poskytovatelů ECLI.
  BGCSDADEETELENESFRHRITLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Vydávající země nebo instituce:Curtea de Justiție a Uniunii Europene
  • Vydávající soud:Curtea de Justiție a Uniunii Europene - Curtea de Justiţie (C)
  • Druh rozhodnutí/rozsudku:Hotărâre pe fond
  • Datum rozhodnutí/rozsudku:26/06/2019
  • Datum zveřejnění:26/06/2019
  • Znění rozhodnutí/rozsudku:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215512&doclang=RO
  • Oblast práva:Tato metadata jsou dispozici pouze v těchto jazycích: FRDreptul ue
  • Vydavatel:Tato metadata jsou dispozici pouze v těchto jazycích: EN FR
  • Závazná jazyková znění:NL
  • Vytvořil:Tato metadata jsou dispozici pouze v těchto jazycích: EN FR
  • Geografická působnost:Tato metadata jsou dispozici pouze v těchto jazycích: EN FR
  • Typy přístupu:Public (decizii/hotărâri publicate în domeniul public)
/eclisearch 1.7.2 build-70ee8066fcdabd1714583c1fe9d3de413fb1a881