• ECLI:EU:C:2019:882

  Hvis du bruger dette system, er du indforstået med vilkårene og ansvarsfraskrivelsen samt reglerne, begrænsningerne og betingelserne for adgang til data fra ECLI-leverandører.
  BGDADEETELENESFRLVLTHUNLROSKSLFISV
  • Udstedende land eller institution:Curtea de Justiție a Uniunii Europene
  • Udstedende domstol:Curtea de Justiție a Uniunii Europene - Curtea de Justiţie (C)
  • Afgørelsens/dommens art:Concluzie
  • Dato for afgørelsen/dommen:17/10/2019
  • Offentliggørelsesdato:17/10/2019
  • Afgørelsens/dommens ordlyd:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219260&doclang=RO
  • Retsområde:Disse metadata findes kun på følgende sprog: FRDreptul ue
  • Udgiver:Disse metadata findes kun på følgende sprog: EN FR
  • Autentisk(e) sprog:NL
  • Oprettet af:Disse metadata findes kun på følgende sprog: EN FR
  • Dækning:Disse metadata findes kun på følgende sprog: EN FR
  • Adgangstype:Public (decizii/hotărâri publicate în domeniul public)
/eclisearch 1.7.4 build-43d88f3a87823a3bd341825aa522391b0c116fc2