• ECLI:EU:C:2019:882

  Järjestelmän käyttäjän katsotaan hyväksyvän sen käyttöehdot ja vastuuvapauslausekkeen sekä säännöt, ehdot ja rajoitukset, jotka koskevat järjestelmään toimitettujen ECLI-tietojen käyttöä.
  BGDADEETELENESFRLVLTHUNLROSKSLFISV
  • Tunnuksen antanut maa tai elin:Curtea de Justiție a Uniunii Europene
  • Tunnuksen antanut tuomioistuin:Curtea de Justiție a Uniunii Europene - Curtea de Justiţie (C)
  • Ratkaisun tyyppi:Concluzie
  • Ratkaisun päiväys:17/10/2019
  • Julkaisupäivä:17/10/2019
  • Ratkaisun teksti:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219260&doclang=RO
  • Oikeuden ala:Metadata on saatavilla vain seuraavilla kielillä: FRDreptul ue
  • Julkaisija:Metadata on saatavilla vain seuraavilla kielillä: EN FR
  • Todistusvoimaiset kielet:NL
  • Tunnuksen antaja:Metadata on saatavilla vain seuraavilla kielillä: EN FR
  • Maantieteellinen kattavuus:Metadata on saatavilla vain seuraavilla kielillä: EN FR
  • Asiakirjan julkisuus:Public (decizii/hotărâri publicate în domeniul public)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc