• ECLI:EU:C:2011:368

  Ako se koristite ovim sustavom, prihvaćate uvjete pružanja usluge, izjavu o ograničenju odgovornosti te pravila, ograničenja i uvjete koji se odnose na pristup podacima pružatelja ECLI.
  BGCSDADEETELENESFRITLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Država ili institucija izdavateljica:Súdny dvor Európskej únie
  • Sud koji je donio odluku:Súdny dvor Európskej únie - Súdny dvor (C)
  • Vrsta odluke/presude:Rozsudok
  • Datum odluke/presude:09/06/2011
  • Datum objave:09/06/2011
  • Tekst odluke/presude:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=85133&doclang=SK
  • Područje prava:Ti metapodaci dostupni su samo na sljedećim jezicima: FRPrávo eú
  • Izdavač:Ti metapodaci dostupni su samo na sljedećim jezicima: EN FR
  • Glavni jezik/jezici:IT
  • Autor:Ti metapodaci dostupni su samo na sljedećim jezicima: EN FR
  • Pokrivenost:Ti metapodaci dostupni su samo na sljedećim jezicima: EN FR
  • Vrsta pristupa:Verejné (rozhodnutia/rozsudky uverejnené na verejnej doméne)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc