• ECLI:EU:C:2012:71

  Ja izmantojat šo sistēmu, tiks pieņemts, ka jūs piekrītat pakalpojumu saņemšanas noteikumiem un atrunai, kā arī noteikumiem un ierobežojumiem attiecībā uz piekļuvi ECLI (dokumenta, kuram ir šis ECLI) izdevējiestādes nodrošinātajiem datiem.
  BGCSDADEETELENESFRITLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Izdevusī valsts vai iestāde:Súdny dvor Európskej únie
  • Izdevusī tiesa:Súdny dvor Európskej únie - Súdny dvor (C)
  • Lēmuma / sprieduma veids:Rozsudok
  • Lēmuma / sprieduma datums:14/02/2012
  • Publicēšanas datums:14/02/2012
  • Lēmuma / sprieduma teksts:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119426&doclang=SK
  • Tiesību nozare:Metadati ir pieejami tikai šādā(-ās) valodā(-ās): FRPrávo eú
  • Publicētājs:Metadati ir pieejami tikai šādā(-ās) valodā(-ās): EN FR
  • Valoda(-s), kurā(-s) dokuments uzskatāms par autentiskuDE
  • Izveidotājs:Metadati ir pieejami tikai šādā(-ās) valodā(-ās): EN FR
  • Ģeogrāfiskā piekritība:Metadati ir pieejami tikai šādā(-ās) valodā(-ās): EN FR
  • Piekļuves veids:Verejné (rozhodnutia/rozsudky uverejnené na verejnej doméne)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc