• ECLI:EU:C:2012:71

  Z uporabo tega sistema sprejemate pogoje uporabe in izjavo o omejitvi odgovornosti ter pravila, omejitve in pogoje glede dostopa do podatkov ponudnikov dokumentov ECLI.
  BGCSDADEETELENESFRITLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Država ali institucija izdajateljica:Súdny dvor Európskej únie
  • Sodišče, ki je odločbo izdalo:Súdny dvor Európskej únie - Súdny dvor (C)
  • Vrsta odločbe/sodbe:Rozsudok
  • Datum odločbe/sodbe:14/02/2012
  • Datum objave:14/02/2012
  • Besedilo odločbe/sodbe:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119426&doclang=SK
  • Področje prava:Ti metapodatki so na voljo samo v naslednjih jezikih: FRPrávo eú
  • Objavil:Ti metapodatki so na voljo samo v naslednjih jezikih: EN FR
  • Verodostojni jezik(i):DE
  • Avtor ECLI:Ti metapodatki so na voljo samo v naslednjih jezikih: EN FR
  • Ozemeljska pristojnost:Ti metapodatki so na voljo samo v naslednjih jezikih: EN FR
  • Vrsta dostopa:Verejné (rozhodnutia/rozsudky uverejnené na verejnej doméne)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc