• ECLI:EU:C:2013:820

  Používáte-li tento systém, předpokládá se, že souhlasíte se všeobecnými podmínkami využívání této služby, s prohlášením o vyloučení odpovědnosti, jakož i s pravidly týkajícími se podmínek a omezení přístupu k údajům od poskytovatelů ECLI.
  BGCSDADEETELENESFRITLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISVHR
  • Vydávající země nebo instituce:Súdny dvor Európskej únie
  • Vydávající soud:Súdny dvor Európskej únie - Súdny dvor (C)
  • Druh rozhodnutí/rozsudku:Rozsudok
  • Datum rozhodnutí/rozsudku:12/12/2013
  • Datum zveřejnění:12/12/2013
  • Znění rozhodnutí/rozsudku:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145521&doclang=SK
  • Oblast práva:Tato metadata jsou dispozici pouze v těchto jazycích: FRPrávo eú
  • Vydavatel:Tato metadata jsou dispozici pouze v těchto jazycích: EN FR
  • Závazná jazyková znění:ET
  • Vytvořil:Tato metadata jsou dispozici pouze v těchto jazycích: EN FR
  • Geografická působnost:Tato metadata jsou dispozici pouze v těchto jazycích: EN FR
  • Typy přístupu:Verejné (rozhodnutia/rozsudky uverejnené na verejnej doméne)
/eclisearch 1.7.4 build-43d88f3a87823a3bd341825aa522391b0c116fc2