• ECLI:EU:C:2018:584

  Jeigu naudositės šia sistema, bus tariama, kad sutinkate su paslaugų teikimo sąlygomis, pranešimo apie atsakomybės apribojimą nuostatomis ir prieigos prie ECLI teikėjų duomenų taisyklėmis, apribojimais ir sąlygomis.
  BGCSDADEETELENESFRITHRLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Identifikatorių suteikusi šalis arba įstaiga:Súdny dvor Európskej únie
  • Sprendimą priėmęs teismas:Súdny dvor Európskej únie - Súdny dvor (C)
  • Sprendimo/teismo sprendimo rūšis:Rozsudok
  • Sprendimo/teismo sprendimo data:25/07/2018
  • Paskelbimo data:25/07/2018
  • Sprendimo/teismo sprendimo tekstas:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204382&doclang=SK
  • Teisės sritis:Šie metaduomenys yra tik šiomis kalbomis: FRPrávo eú
  • Paskelbęs subjektas:Šie metaduomenys yra tik šiomis kalbomis: EN FR
  • Autentiškos redakcijos kalba (-os):BG
  • Sukūręs subjektas:Šie metaduomenys yra tik šiomis kalbomis: EN FR
  • Geografinė aprėptis:Šie metaduomenys yra tik šiomis kalbomis: EN FR
  • Prieigos rūšis:Verejné (rozhodnutia/rozsudky uverejnené na verejnej doméne)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc