• ECLI:EU:C:2021:57

  Om du använder systemet utgår vi från att du godkänner villkoren och ansvarsfriskrivningen samt reglerna, begränsningarna och villkoren för tillgång till data från ECLI:s uppgiftslämnare.
  BGCSDADEETELENESFRITLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISVHR
  • Utfärdande land eller institution:Súdny dvor Európskej únie
  • Utfärdande domstol:Súdny dvor Európskej únie - Súdny dvor (C)
  • Typ av beslut/dom:Návrh
  • Datum för beslutet/domen:21/01/2021
  • Dag för offentliggörande:11/01/2022
  • Beslutets/domens lydelse:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236731&doclang=SK
  • Rättsområde:Metadatan finns bara på följande språk: FRPrávo eú
  • Utgivare:Metadatan finns bara på följande språk: EN FR
  • Originalspråk:ES
  • Skapad av:Metadatan finns bara på följande språk: EN FR
  • Omfattning:Metadatan finns bara på följande språk: EN FR
  • Typ av tillgång:Verejné (rozhodnutia/rozsudky uverejnené na verejnej doméne)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc