• ECLI:EU:C:2011:777

  Rozpoczęcie korzystania z systemu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki korzystania z serwisu i klauzulę o wyłączeniu odpowiedzialności, a także zasady, ograniczenia i warunki dotyczące dostępu do danych pochodzących od dostawców sygnatury ECLI.
  BGCSDADEETELENESFRITLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Kraj/instytucja nadający/-a ECLI:Sodišče Evropske unije
  • Sąd nadający ECLI:Sodišče Evropske unije - Sodišče (C)
  • Rodzaj decyzji/wyroku:Sodba
  • Data decyzji/wyroku:24/11/2011
  • Data publikacji:24/11/2011
  • Tekst decyzji/wyroku:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=115205&doclang=SL
  • Dziedzina prawa:Metadane są dostępne tylko w tych językach: FRPravo eu
  • Podmiot publikujący:Metadane są dostępne tylko w tych językach: EN FR
  • Autentyczny język:ES
  • Autor:Metadane są dostępne tylko w tych językach: EN FR
  • Terytorialny zakres stosowania:Metadane są dostępne tylko w tych językach: EN FR
  • Rodzaj dostępu:Javno (odločbe/sodbe, ki so dostopne javnosti)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc