• ECLI:EU:C:2018:276

  Ja izmantojat šo sistēmu, tiks pieņemts, ka jūs piekrītat pakalpojumu saņemšanas noteikumiem un atrunai, kā arī noteikumiem un ierobežojumiem attiecībā uz piekļuvi ECLI (dokumenta, kuram ir šis ECLI) izdevējiestādes nodrošinātajiem datiem.
  BGCSDADEETELENESFRITLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISVHR
  • Izdevusī valsts vai iestāde:Sodišče Evropske unije
  • Izdevusī tiesa:Sodišče Evropske unije - Sodišče (C)
  • Lēmuma / sprieduma veids:Sodba
  • Lēmuma / sprieduma datums:24/04/2018
  • Publicēšanas datums:24/04/2018
  • Lēmuma / sprieduma teksts:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201403&doclang=SL
  • Tiesību nozare:Metadati ir pieejami tikai šādā(-ās) valodā(-ās): FRPravo eu
  • Publicētājs:Metadati ir pieejami tikai šādā(-ās) valodā(-ās): EN FR
  • Valoda(-s), kurā(-s) dokuments uzskatāms par autentiskuEN
  • Izveidotājs:Metadati ir pieejami tikai šādā(-ās) valodā(-ās): EN FR
  • Ģeogrāfiskā piekritība:Metadati ir pieejami tikai šādā(-ās) valodā(-ās): EN FR
  • Piekļuves veids:Javno (odločbe/sodbe, ki so dostopne javnosti)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc