• ECLI:EU:C:2015:400

  Používáte-li tento systém, předpokládá se, že souhlasíte se všeobecnými podmínkami využívání této služby, s prohlášením o vyloučení odpovědnosti, jakož i s pravidly týkajícími se podmínek a omezení přístupu k údajům od poskytovatelů ECLI.
  BGCSDADEETELENESFRITHRLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Vydávající země nebo instituce:Europeiska unionens domstol
  • Vydávající soud:Europeiska unionens domstol - Domstolen (C)
  • Druh rozhodnutí/rozsudku:Dom
  • Datum rozhodnutí/rozsudku:16/06/2015
  • Datum zveřejnění:16/06/2015
  • Znění rozhodnutí/rozsudku:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165057&doclang=SV
  • Oblast práva:Tato metadata jsou dispozici pouze v těchto jazycích: FREU-lagstiftning
  • Vydavatel:Tato metadata jsou dispozici pouze v těchto jazycích: EN FR
  • Závazná jazyková znění:DE
  • Vytvořil:Tato metadata jsou dispozici pouze v těchto jazycích: EN FR
  • Geografická působnost:Tato metadata jsou dispozici pouze v těchto jazycích: EN FR
  • Typy přístupu:Offentlig (beslut/domar offentliggjorda i den offentliga delen)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc