• ECLI:EU:C:2019:533

  Kui kasutate seda süsteemi, siis eeldatakse, et olete nõustunud kasutustingimuste ja vastutamatuse sättega, samuti eeskirjade, piirangute ja tingimustega, mida kohaldatakse ECLI teenusepakkujate esitatud teabele juurdepääsu suhtes.
  BGCSDADEETELENESFRITHRLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Avaldav riik või asutus:Europeiska unionens domstol
  • Avaldav kohus:Europeiska unionens domstol - Domstolen (C)
  • Otsuse/kohtuotsuse liik:Dom
  • Otsuse/kohtuotsuse kuupäev:26/06/2019
  • Avaldamise kuupäev:26/06/2019
  • Otsuse/kohtuotsuse tekst:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215512&doclang=SV
  • Õigusvaldkond:Metaandmed on kättesaadavad vaid järgmis(t)es keel(t)es: FREU-lagstiftning
  • Avaldaja:Metaandmed on kättesaadavad vaid järgmis(t)es keel(t)es: EN FR
  • Autentne keel / Autentsed keeled:NL
  • Kohtu nimi:Metaandmed on kättesaadavad vaid järgmis(t)es keel(t)es: EN FR
  • Kohtualluvus:Metaandmed on kättesaadavad vaid järgmis(t)es keel(t)es: EN FR
  • Juurdepääsu liik:Offentlig (beslut/domar offentliggjorda i den offentliga delen)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc