• ECLI:EU:C:2021:57

  Z uporabo tega sistema sprejemate pogoje uporabe in izjavo o omejitvi odgovornosti ter pravila, omejitve in pogoje glede dostopa do podatkov ponudnikov dokumentov ECLI.
  BGCSDADEETELENESFRITLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISVHR
  • Država ali institucija izdajateljica:Europeiska unionens domstol
  • Sodišče, ki je odločbo izdalo:Europeiska unionens domstol - Domstolen (C)
  • Vrsta odločbe/sodbe:Slutsats
  • Datum odločbe/sodbe:21/01/2021
  • Datum objave:11/01/2022
  • Besedilo odločbe/sodbe:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236731&doclang=SV
  • Področje prava:Ti metapodatki so na voljo samo v naslednjih jezikih: FREU-lagstiftning
  • Objavil:Ti metapodatki so na voljo samo v naslednjih jezikih: EN FR
  • Verodostojni jezik(i):ES
  • Avtor ECLI:Ti metapodatki so na voljo samo v naslednjih jezikih: EN FR
  • Ozemeljska pristojnost:Ti metapodatki so na voljo samo v naslednjih jezikih: EN FR
  • Vrsta dostopa:Offentlig (beslut/domar offentliggjorda i den offentliga delen)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc