• ECLI:IT:TARNA:2013:9872DDEC

  Kui kasutate seda süsteemi, siis eeldatakse, et olete nõustunud kasutustingimuste ja vastutamatuse sättega, samuti eeskirjade, piirangute ja tingimustega, mida kohaldatakse ECLI teenusepakkujate esitatud teabele juurdepääsu suhtes.

  Vabandame, kuid kahjuks meil ei ole versiooni järgmises keeles: inglise keel. Saate vaadata seda ECLI süsteemi tunnust käsitlevat teavet mõnes allpool esitatud keeltest.

  IT
  • Avaldav riik või asutus:Itaalia
  • Avaldav kohus:Itaalia - Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli (TARNA)
  • Otsuse/kohtuotsuse liik:Kohtulahend
  • Otsuse/kohtuotsuse kuupäev:30/12/2013
  • Otsuse/kohtuotsuse tekst:Metaandmed on kättesaadavad vaid järgmis(t)es keel(t)es: IT
  • Õigusvaldkond:Haldusõigus
  • Avaldaja:Metaandmed on kättesaadavad vaid järgmis(t)es keel(t)es: IT
  • Pealkiri:Metaandmed on kättesaadavad vaid järgmis(t)es keel(t)es: IT
  • Autentne keel / Autentsed keeled:IT
  • Kohtu nimi:Metaandmed on kättesaadavad vaid järgmis(t)es keel(t)es: IT
  • Kohtualluvus:Metaandmed on kättesaadavad vaid järgmis(t)es keel(t)es: IT
  • Juurdepääsu liik:Avalikud (otsused/kohtuotsused, mis on avalikkusele kättesaadavad)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc