• ECLI:IT:TARRC:2013:1136DDEC

  Om du använder systemet utgår vi från att du godkänner villkoren och ansvarsfriskrivningen samt reglerna, begränsningarna och villkoren för tillgång till data från ECLI:s uppgiftslämnare.

  Tyvärr har vi ingen version på litauiska. Du kan se information om ECLI-numret på följande språk.

  IT
  • Utfärdande land eller institution:Italien
  • Utfärdande domstol:Italien - Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Sede staccata Reggio Calabria (TARRC)
  • Typ av beslut/dom:Rättsligt avgörande
  • Datum för beslutet/domen:22/10/2013
  • Beslutets/domens lydelse:Metadatan finns bara på följande språk: IT
  • Rättsområde:Förvaltningsrätt
  • Utgivare:Metadatan finns bara på följande språk: IT
  • Titel:Metadatan finns bara på följande språk: IT
  • Originalspråk:IT
  • Skapad av:Metadatan finns bara på följande språk: IT
  • Omfattning:Metadatan finns bara på följande språk: IT
  • Typ av tillgång:Offentlig (beslut/domar offentliggjorda i den offentliga delen)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc