Funkcja „Znajdź prawnika” dostępna w europejskim portalu „e-Sprawiedliwość” umożliwia łatwe wyszukiwanie prawników w całej UE. System został opracowany przez Komisję Europejską we współpracy z krajowymi samorządami prawniczymi.
-
Kraj ten znajduje się w okresie przejściowym z powodu planowanego wystąpienia z UE.

/fal 1.6.6 build-${svn.Revision}