Добре дошли на страницата за търсене на нотариус! Тази функция на Европейския портал за електронно правосъдие ви дава възможност лесно да намерите нотариус в целия ЕС. Услугата се предоставя от Европейската комисия в сътрудничество с участващите в момента нотариални камари.

-
съвет Първо изберете страната, в която търсите нотариус. Имайте предвид, че професията „нотариус“ не съществува във всички страни членки, както и че засега не всички организации в Обединеното кралство участват.
 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Германия
 • Естония
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Хърватия
 • Италия
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
Тази държава е в преходен процес на излизане от ЕС.
???fan.label.search.notaryType.???
-
съвет Въведете названието на населеното място, от което се интересувате, и ще ви бъде показан списък с предложения за избор. Можете да въвеждате названията на какъвто и да е език и ние ще направим всичко възможно да намерим въпросното място.
-
съвет Оттук можете да ограничите търсенето си до конкретен език, говорен от нотариуса.
-
съвет Ако вече знаете фамилното име на нотариуса, когото търсите, можете да го въведете тук. След като го въведете, ще се покажат предложения.
Данни за сигурност
Моля, въведе знаците, които са показани в полето по-долу
Задължително поле. 
/fan 1.6.4 build-cd7629871eef26bf96b494721cff525fea94de96