Бисквитки
Добре дошли на страницата за търсене в регистрите по несъстоятелност на страните от ЕС! Тази функция на европейския портал за електронно правосъдие ви позволява да търсите физически или юридически лица в несъстоятелност в рамките на ЕС.
Услугата се предоставя от Европейската комисия в сътрудничество с участващите държави членки: Чешка република, Германия, Естония, Италия, Латвия, Холандия, Австрия, Румъния, Словения.
Моля, имайте предвид, че е възможно участващите регистри да имат специфични национални изисквания за критериите за търсене, продължителността на съхраняване на данните и др. Моля, отделете няколко минути, за да прочетете повече за това на нашата страница с обща информация.

Обикновено търсене
Задължително поле. Невалидно поле Валидно поле

Търсене само в следните държави членки:


Или използвайте нашата функция за Разширено търсене

Данни за сигурност
Моля, въведе знаците, които са показани в полето по-долу
Задължително поле. 

Моля, вижте специалните правила на държавата за достъп до нейния регистър по несъстоятелност.

/iri 1.5.6 build-5f427bac3a28aef385121b52e8455b076e82553a