Portál evropské e-Justice - Právní nauka
 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu starting dummy link

Právní nauka

Údaje o právní nauce
členský stát Česká republika
Název Podmínky přípustnosti srovnávací reklamy a klamavá srovnávací reklama
Podtitul
Typ article
URL https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgjpw64s7geyv6mjsl5zxi4s7gmydk&groupIndex=6&rowIndex=0&relationType=reference&referenceType=passive&referenceName=souvisi_eu&originalDocumentId=mv2tgxzsgaydmx3mgaytcnbnga&showLowerSectionsRelations=false&sortType=sorted-rank-rp&firstPage=0&currentPage=0
Autor HRUDA, O.
Referenční číslo Hruda O.: Podmínky přípustnosti srovnávací reklamy a klamavá srovnávací reklama, Obchodněprávní revue, vol. 11-12, year 2012, pages 305 et seq.
Rok vydání 2012
Klíčová slova case law, comparative advertising, misleading advertising
PDF

Misleading and Comparative Advertising Directive, link

This article deals with the issue of the admissibility of the comparative and misleading comparative advertising in the Czech law taking the Council Directive 2006/114/EC into account. It sets particular practical examples of when it is possible to use the comparative advertising and when not.

Výsledky nejsou k dispozici.