Retslitteratur

 • Oplysninger om retslitteratur
  • Medlemsstat: Danmark
  • Titel: Harmonisering af urimelige kontraktvilkår i europæiske forbrugeraftaler.
  • Undertitel: 5 års erfaringer med direktiv 93/13/EØF.
  • Type: article
  • URL:
  • Forfatter: Anita Plesner Björk
  • Henvisning: Ugeskrift for Retsvæsen, 2000, p. 86 et seq
  • Offentliggørelsesår: 2000
  • Nøgleord:
 • Direktivets artikler
  Unfair Contract Terms Directive, link
 • Indledende note
 • Generel bemærkning
 • Relaterede sager

  Ingen resultater